Puslapis kraunasi...

ES dalinai finansuojami projektai.

UAB "VALSVA" darbų užsakymo ir apmokėjimo sprendimo diegimas

Sprendimo poreikis.

Mūsų įmonė užsiima inžinerinių tinklų irengimo paslaugų teikimu statybos sektoriaus įmonėms ir fiziniams asmenims. Statybos sektoriui sparčiai augant, nustatėme poreikį pasiūlyti įvairių statybos darbų (realjefo formavimas, tranšėjų kasimas, inžinerinių tinklų įrengimas ir t.t.) subrangos paslaugas, suburiant kvalifikuotų darbininkų brigadas. Teikiant paslaugas įprastiniais principais būtų sudėtinga konkuruoti su kitais rinkos dalyviais. Visų pirma dėl to, kad kiekvienas objektas yra pakankamai individualus darbų apimties, atstumo, sudėtingumo prasmėmis, o tam jog visa tai įvertinti būtų sugaištama daug laiko derinant su užsakovu užsakymo niuansus įprastiniu būdu. Įdiegus geolokacija paremtą užsakymų priėmimo ir apmokėjimo valdymo sprendimą, atsirastų galimybė iš potencialių klientų surinkti ir apdoroti pakankamai duomenų apie užsakymą, kas leistų lengviau nustatyti kainą ir pateikti kainos pasiūlymą užsakovui, kuris nesudėtingai galėtų įvertinti pasiūlymo dedamasias ir priimti sprendimą bei atlikti apmokėjimą, stebėti užsakymo įgyvendinimo eigą (kas ypatingai aktualu jei klientas turi kelis objektus ir fiziškai nedalyvauja darbų atlikime).

Savitarnos klientai.

Savitarnu naudosis tiek fiziniai asmenys, kuriems reikalingas tam tikras darbų atlikimas, tiek ir jurdiniai asmenys įgyvendinantys įvairius statybinius projektus, kuriems reikalingi tam tikri darbai objekte pagal subrangos principus.

Planuojami rezultatai.

Įdiegtas klientų savitarnos sprendimas leis klientams paprasčiau užsakyti įvairius darbus, o įmonei surinkti reikiamą informaciją užsakymo kainos nustatymui. Supaprastės užsakymo suderinimo ir apmokėjimų valdymo procesai. Klientai galės realiu laiku stebėti objekte atliekamus darbus pagal GPS koordinates žemėlapyje, kas aktualu klientams dirbantiems su keliais objektais ir neturintiems laiko vykti į objektus.

Klientų savitarnos sritis.

Klientas registruojasi arba prisijungia prie sistemos, tada gali suformuoti naują užsakymą tam tikroms paslaugoms. Užsakymo forma dalinai priklauso nuo paslaugos pobūdžio. Suvedami tokie duomenys kaip: pageidaujamas užsakymo atlikimo terminas, reikalingų atlikti darbų aprašas, darbų atlikimo kiekybiniai parametrai (pvz. planiruojamo sklypo plotas ar tiesiamų inžinerinių tinklų ilgis ir k.t.), pridedamos schemos ar brėžiniai, kita informacija pagal atitinkamų darbų pobūdį. Įvedamos objekto koordinatės arba esant galimybei, naudojant mobilųjį įrenginį jos nustatomos automatiškai. Pateiktas užsakymas išsaugomas užsakovo užsakymų sąraše, kur galima stebėti tiek pateikto tiek ir ankstesnių užsakymų būsenas. Kai įmonė peržiūri užsakymą, klientai yra informuojami apie užsakymo būsenos pasikeitimą. Pateikiamas kainos ir darbų atlikimo esminių sąlygų (terminas, trukmė, kiti esminiai niuansai) pasiūlymas. Klientas peržiūrėjęs pasiūlymą gali jį atmesti arba patvirtinti ir užsakyti darbų atlikimą. Užsakius darbus yra nurodomos ir apmokėjimo sąlygos, kuriomis vadovaujantis klientas turi atlikti apmokėjimą – inicijuojamas apmokėjimo procesas. Apmokėjus užsakymą jis „laukia“ įgyvendinimo termino. Užsakymo įgyvendinimo metu, klientas turi galimybę savo paskyroje užsakymo valdymo kortelėje matyti užsakymo įgyvendinimo eigą pagal įmonės darbuotojų/technikos GPS padėtį: kada buvo atvykta į objektą, kiek valandų truko darbai, kada objektas buvo paliktas, kada faktiškai darbai buvo baigti. Tai užtikrins klientams darbų atlikimo skaidrumą ypatingai tiems darbams kurie įkainojami valandinių tarifu (pvz. sklypų planiravimas, tranšėjų kasimas ir k.t.). Įgyvendinus užsakymą klientas turi galimybę pateikti pastabas dėl užsakymo atlikimo arba patvirtinti užsakymą kaip užbaigtą.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50.000 EUR parama. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2023 m. vasario mėn.